Instabank

Instabank er en helt ny norsk bank, etablert våren 2016. Banken er en ren digital bank uten fysiske filialer, spesialisert på sparing og forbrukslån.

Hos Instabank kan du få lån fra helt ned i 5.000kr. Og opp til 500.000kr. Maksimal løpetid på lånet er 15 år, helt uavhengig av hvor stort forbrukslånet er. Det er litt spesielt at det faktisk er mulig å låne 5.000kr. Med nedbetaling over 15 år, og det må forventes at banken oppfyller sin frarådningsplikt i slike tilfeller, da et slikt lån vil ha en skyhøy effektiv rente.

I tillegg til fast nedbetalingstid har du på lån opp til 300.000kr. Også mulighet for å velge fleksibel nedbetaling uten noe fast månedlig avdrag.

Krav for å få lån gjennom instabank

Banken stiller som et krav at du har fylt 23 år og har en bruttoinntekt på over 250.000kr. I året, for å kunne få innvilget lån. I tillegg kan din alder pluss løpetiden på lånet ditt ikke overstige 80 år. Det betyr at hvis du for eksempel er 75 år gammel, vil maksimal løpetid du kan ha på lånet, være fem år. Instabank nevner ikke spesifikt at du må være norsk statsborger eller bosiddende i Norge for å få innvilget lån, men det kan antas at de følger samme praksis for å kredittvurdere nye kunder, som alle andre norske banker, og da vil du i praksis være utelukket fra å få lån, om du ikke er folkeregistrert i Norge.

Betalingsforsikring på forbrukslån

I likhet med mange andre tilbyr også Instabank en egen forsikring som dekker avdrag på lånet i tilfeller der du blir ufrivillig arbeidsledig, blir innlagt på sykehus eller blir arbeidsufør. Forsikringen dekker avdrag i inntil 12 måneder, men betingelsene er relativt komplekse, og det er en lang rekke unntak, så det anbefales å lese forsikringsavtalen svært nøye før man takker ja.

En ulempe med betalingsforsikringen til Instabank i forhold til tilsvarende forsikringer i andre banker, er at hele forsikringspremien skal betales ved avtaleinngåelse. Det mest vanlige er at forsikringspremien belastes månedlig og legges på lånesaldoen. Når man må betale hele forsikringspremien på forskudd har du i praksis ingen mulighet for å si opp forsikringen når den obligatoriske angrefristen på 14 dager har utløpt.

Sparekonto i Instabank

I tillegg til låneprodukter tilbyr Instabank også høyrentekonto for sparing. Renten er på 1,90% fra første krone, noe som er blant de beste på det norske markedet i dag. Sparekontoen har ikke noe minimumskrav til innskudd eller maksimalt antall uttak i året og det er ingen gebyrer på bruken av kontoen. Instabank er medlem av Bankenes Garantifond, og innskudd på opp til to millioner kroner er derfor sikret, i tilfeller der banken skulle gå konkurs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *