Hva er alternativet til forbrukslån?

Hvis du vurderer å ta opp et forbrukslån kan det være lurt å først se på mulige alternativer. Usikret forbruksgjeld er dyrt, og i mange tilfeller finnes det andre løsninger som er både rimeligere og bedre.

Lån med pant i bolig

Er du så heldig at du eier egen bolig, vil et lån med pant i denne nesten uansett være den absolutt rimeligste låneformen du kan finne. Det krever selvsagt at du har opparbeidet deg noe egenkapital i boligen, slik at du ligger et godt stykke under 85% belåningsgrad. Mange områder i Norge har opplevd en eventyrlig prisstigning på boliger de siste årene, så før du går i banken og ber om mer lån, kan det kanskje være en ide å få utarbeidet en ny verdivurdering på boligen din. Hvis den har steget i verdi siden du tok opp boliglånet, vil den nye verdivurderingen redusere belåningsgraden og du kan dermed lettere få innvilget et nytt lån på eiendommen, eller øke det eksisterende boliglånet.

Det finnes primært to typer lån med pant i fast eiendom, i Norge i dag; Det tradisjonelle boliglånet og en boligkreditt. Sistnevnte gir deg en kredittramme innenfor 70% av boligens verdi, som du kan trekke på når du ønsker, ved å overføre penger fra kreditten til din brukskonto. Fordelen med dette er at du har tilgang til penger når du trenger det, uten å måtte ta opp dyrere forbrukslån. Ulempen er at en slik boligkreditt ofte kan bli en sovepute som gjør at du ubevisst får et høyere forbruk enn det inntekten din egentlig tillater.

Lån fra arbeidsgiver

Mange arbeidsgivere tilbyr rimelige lån til deres ansatte, som et ekstra gode, normalt med betingelser som er langt bedre enn selv det billigste forbrukslånet. Er lånet på maksimalt 3/5-del av 1G er det til og med helt skattefritt for deg, du betaler altså ikke skatt av fordelen du har av å kunne låne penger rimelig av jobben. Eneste kravet er at du betaler ned lånet på 12 måneder eller mindre.

Jobber du i Staten er lån fra din arbeidsgiver ikke bare noe du kan be om, men faktisk en rettighet du har. Du har rett på å låne et beløp på inntil to ganger din brutto månedsinntekt, helt gratis og helt skattefritt, hvis du betaler tilbake pengene innen 12 måneder. Du kan låne pengene i opp til 24 måneder, men trenger du mer enn et år på å betale tilbake pengene, vil det påløpe en lav rente og du vil måtte skatte av fordelen ved lånet, men dette er fremdeles langt rimeligere enn et usikret forbrukslån.

Kredittkort

Trenger du bare å låne et mindre beløp, kan et kredittkort ofte være et bedre alternativ enn et forbrukslån. Kredittkort har normalt en noe høyere nominell rente enn et forbrukslån, men til gjengjeld har mange kredittkort lavere gebyrer, noe som gjør at den effektive renten normalt blir konkurransedyktig.

Trenger du egentlig lånet?

Det kanskje aller viktigste spørsmålet du bør stille deg selv, er om du egentlig trenger lånet? Skal du bruke pengene til typisk luksusforbruk som en ferie eller ny mobiltelefon, så bør du vurdere om det ikke er bedre å stramme livreima og spare opp penger, fremfor å ta opp dyr forbruksgjeld.

Instabank

Instabank er en helt ny norsk bank, etablert våren 2016. Banken er en ren digital bank uten fysiske filialer, spesialisert på sparing og forbrukslån.

Hos Instabank kan du få lån fra helt ned i 5.000kr. Og opp til 500.000kr. Maksimal løpetid på lånet er 15 år, helt uavhengig av hvor stort forbrukslånet er. Det er litt spesielt at det faktisk er mulig å låne 5.000kr. Med nedbetaling over 15 år, og det må forventes at banken oppfyller sin frarådningsplikt i slike tilfeller, da et slikt lån vil ha en skyhøy effektiv rente.

I tillegg til fast nedbetalingstid har du på lån opp til 300.000kr. Også mulighet for å velge fleksibel nedbetaling uten noe fast månedlig avdrag.

Krav for å få lån gjennom instabank

Banken stiller som et krav at du har fylt 23 år og har en bruttoinntekt på over 250.000kr. I året, for å kunne få innvilget lån. I tillegg kan din alder pluss løpetiden på lånet ditt ikke overstige 80 år. Det betyr at hvis du for eksempel er 75 år gammel, vil maksimal løpetid du kan ha på lånet, være fem år. Instabank nevner ikke spesifikt at du må være norsk statsborger eller bosiddende i Norge for å få innvilget lån, men det kan antas at de følger samme praksis for å kredittvurdere nye kunder, som alle andre norske banker, og da vil du i praksis være utelukket fra å få lån, om du ikke er folkeregistrert i Norge.

Betalingsforsikring på forbrukslån

I likhet med mange andre tilbyr også Instabank en egen forsikring som dekker avdrag på lånet i tilfeller der du blir ufrivillig arbeidsledig, blir innlagt på sykehus eller blir arbeidsufør. Forsikringen dekker avdrag i inntil 12 måneder, men betingelsene er relativt komplekse, og det er en lang rekke unntak, så det anbefales å lese forsikringsavtalen svært nøye før man takker ja.

En ulempe med betalingsforsikringen til Instabank i forhold til tilsvarende forsikringer i andre banker, er at hele forsikringspremien skal betales ved avtaleinngåelse. Det mest vanlige er at forsikringspremien belastes månedlig og legges på lånesaldoen. Når man må betale hele forsikringspremien på forskudd har du i praksis ingen mulighet for å si opp forsikringen når den obligatoriske angrefristen på 14 dager har utløpt.

Sparekonto i Instabank

I tillegg til låneprodukter tilbyr Instabank også høyrentekonto for sparing. Renten er på 1,90% fra første krone, noe som er blant de beste på det norske markedet i dag. Sparekontoen har ikke noe minimumskrav til innskudd eller maksimalt antall uttak i året og det er ingen gebyrer på bruken av kontoen. Instabank er medlem av Bankenes Garantifond, og innskudd på opp til to millioner kroner er derfor sikret, i tilfeller der banken skulle gå konkurs.

Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank, som frem til 2014 het GE Money Bank i Norge, er blant verdens største finansinstitusjoner. I Norge er de kanskje mest kjent for bil- og båtlån men de tilbyr også en lang rekke usikrede låneprodukter, både innen forbrukslån og kredittkort.

Hos Santander kan du få usikrede forbrukslån fra 10.000kr. Og opp til 350.000kr. Maksimal nedbetalingstid varierer med størrelsen på lånet, fra ti år på de minste lånene og opp til 15 år på lån over 160.000kr.

Santander skal ha ros for å informere enkelt og tydelig om kostnader og betingelser på alle deres låneprodukter. Deres norske nettsider er svært oversiktlige og rett på sak når det gjelder rentebetingelser og gebyrer. Her kunne mange andre tilbydere av forbrukslån lære mye.

Gebyrfri på mindre lån

Den store styrken ved Santander er at de tilbyr forbrukslån på under 70.000kr. Helt gebyrfritt. Du må selvsagt fortsatt betale renter av pengene du låner, men det er hverken etableringsgebyr eller et månedlig termingebyr på lånet. Dette gjør at forskjellen mellom den nominelle og effektive renten ikke blir særlig stor, og det gjør også at dette lånet fra Santander er svært konkurransedyktig i pris, på tross av en noe høyere nominell rente enn det du får hos andre banker.

På lån over 70.000kr. Er Santander derimot ikke spesielt rimelige. Etableringskostnaden på slike lån er fast på 950kr. Uansett lånebeløp, og det månedlige termingebyret er på hele 70kr. Dette er blant de aller høyeste termingebyrer på det norske markedet, og det er helt tydelig at banken kompenserer for de gebyrfri smålånene, ved å ta et ekstra høyt gebyr for større lån. Med et termingebyr på 70kr. Blir den effektive renten på lånet selvsagt høy, og du vil nok i de fleste tilfeller kunne finne lån av samme størrelse rimeligere hos andre banker.

Krav for å få forbrukslån hos Santander Consumer Bank

Banken har en av de høyeste aldersgrensene for å få innvilget forbrukslån, blant tilbydere av forbruksgjeld i Norge. Du må være minimum 25 år før du i det hele tatt kan få innvilget et lån. I tillegg må du være fast bosatt i Norge og ha en årsinntekt på minst 200.000kr. Som hos alle andre banker, kan du selvsagt heller ikke ha noen registrerte betalingsanmerkninger.

Santander Kredittkort

Santander er banken som står bak ett av Norges eldste og mest populære kredittkort – Gebyrfri Visa Gold. Dette kortet er, som navnet antyder, helt gebyrfritt å bruke, både i Norge og i utlandet. Tar du ut kontanter i en annen valuta enn norske kroner, kommer det dog et valutapåslag på 1,75%, noe som er ganske vanlig i bransjen. Du kan få opp til 100.000kr. I kredittgrense, men den nominelle renten er relativt høy sammenlignet med andre kort på markedet. For varekjøp er den nominelle renten på nåværende tidspunkt 20,42%, mens ved kontantuttak er den hele 26,40%.

I tillegg til Gebyrfri Visa Gold, tilbyr Santander Consumer Bank også et par andre kredittkort. Santander Red er et kort med en betydelig lavere nominell rente, «bare» 14,89%, men til gjengjeld koster det 30kr + 1% av beløpet å ta ut kontanter, i både inn og utland.